Madonnacentrum Totus Tuus

Info

Dat wij geborgen zijn in Uw hand

Voor heel wat christenen is Maria een bemiddelaar tussen de mensen en haar goddelijke zoon Christus. In gebeden wordt haar hulp ingeroepen. Zo ook op dit devotieprentje in de kapel van het priesterbroederschap Sint-Pius X. Aan de voorzijde staat een afbeelding van Maria, aan de andere zijde een gebed dat vraagt om bescherming voor alle mensen tegen het coronavirus, inzicht voor de artsen en wetenschappers, genezende liefde voor de covid19-zieken en het eeuwige leven in de hemel voor de gestorvenen.


Madonnacentrum Totus Tuus, devotieprentje: Gebed vanwege het coronavirus, collectie MAS, inv.nr MAS.0328.001.

© Madonnacentrum Totus Tuus, devotieprentje: Gebed vanwege het coronavirus, collectie MAS, inv.nr MAS.0328.001.


 

 

Gebed vanwege het coronavirus

 

Heer onze God,
wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlog, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid
tot omkeer en geloof in U.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,
schenk aan de mensen die reeds besmet zijn door dit virus
Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand
en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen.

 

(pater Bartholomé, De Kommel, Maastricht) Madonnacentrum Totus Tuus


Deel dit: