Colofon

Volg Antwerpen op

Met dank aan
alle deelnemende
Antwerpenaars
en organisaties
voor de vele
boeiende
inzendingen

Deze presentatie van het corona-archief is het resultaat van een open oproep die liep van 12 mei 2020 tot 30 juni 2020. Hier tonen we een selectie van alle reacties. Vele van de inzendingen werden ook opgenomen in de archieven van het FelixArchief en de collecties van het MAS. Je kan al die nieuwe stukken online terug vinden via de volgende links:

FelixArchief: https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/734336

MAS: https://collectie.antwerpen.be/mas/corona

 

Het corona-archief is een presentatie van de stad Antwerpen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnames of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad Antwerpen.

 

De partners hebben de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto’s, videofragmenten, facebookposts of andere werken op deze website te contacteren en hun toestemming te verkrijgen. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken we u om contact met ons op te nemen zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet. Contact opnemen kan via coronacrisis_archief (at) antwerpen.be

 

Projectpartners: Felixarchief (Giovanna Visini) , MAS (Leen Beyers), Erfgoedlab Antwerpen (Sofie De Ruysser en Luc Verheyen)
Selectie en redactie: Sofie De Ruysser
Ontwerp en ontwikkeling: Shtick